P O L I T Y K A    P R Y W A T N O Ś C I

[ I N F O R M A C J E   O G Ó L N E ]

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług sprzedaży poprzez Sklep Internetowy znajdujący się pod adresem www.HurtowniaGardenia.pl. 

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Marek Błasiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PPHU Gardenia z siedzibą w Woli Jankowskiej 45A, 98 – 337 w Strzelcach Wielkich, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, zaewidencjonowaną pod nr NIP: 574 148 19 81, REGON: 150 330 304     ( Sprzedawca ). 

 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych Sprzedawcy danych opracowane zostały wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Są one kontrolowane i stale sprawdzana jest ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

 1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: 
 1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
 2. poprzez gromadzenie plików “cookies” [ vide: polityka plików “cookies” ]. 

 1. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. 

 1. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.

 1. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 

 1. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Sklepu Internetowego. 

 1. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności Sprzedawca odpowie na wszelkie wątpliwości -dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.